Vad är en aura?

Allt och alla har sin egen aura. Din aura representerar ditt andliga jag och allt som rör din själ, ditt energifält. Din aura är inte bara något prickigt och blekt på din hud, även om det är en utmärkt gissning om vilka färger din aura har. Vi har en stark koppling till våra auror och det kan påtagligt påverka livet för andra runt omkring dig såväl som för dig själv.

Bli dock inte förvirrad, många års meditation hjälper dig att utveckla din aura och förstå hur du ska arbeta med den. Din aura är en representation av dina övertygelser och ditt andliga jag. För att ha störst påverkan på ditt eget liv och livet för andra runt omkring dig måste du följa världen runt omkring dig.

Du har en fysisk kropp som rymmer din aura. Om du försummar din fysiska kropp kommer du att ha svårt att kommunicera med din aura. Din aura har många lager och om du försummar ett område av din aura kommer andra lager att äventyras.

Så hur kan du få din aura närmare ditt fysiska jag? Andning är en mycket direkt metod för att öppna din aura. Den speciella andningsteknik som jag kommer att tala om är mycket enkel . . . Genom att sakta ner din andning till hälften skapas ett vakuum i mitten där din aura kommer att sitta.

När du sätter dig ner för att meditera är det bäst att sitta i en bekväm ställning i stället för att ligga ner. Meditationspositionen ska vara bekväm för dig och göra det möjligt för dig att hålla ryggraden rak, ha en bra hållning och nacken fri från spänningar. För att påbörja meditationen tar du ett djupt andetag och släpper genom näsan all stress ur kroppen, axlarna och huvudet. Låt allt gå djupt in i näsborrarna så att all luft som lämnar din kropp kan fyllas med livskraftsenergi.

Gör detta genom att andas in sju gånger, håll andan sju gånger och andas ut igen genom näsan sju gånger, och fortsätt att släppa ut alla stresspartiklar ur kroppen och in i auran. Låt nu din kropp slappna av, så att auran får en signal om sin omgivning. fortsätt att visualisera detta vakuumliknande lager av klart vitt ljus runt din kropp. se det sträcka sig ut utanför din kropp, vilket representerar rymden.

Du kommer att märka att denna enkla övning med lite övning kommer att göra det möjligt för dig att snabbare ta dig förbi ditt fysiska jags barriärer och förflytta dig bortom de lager av din aura som skyddar din kropp och döljer ditt sanna jag. När du gör separationen från din aura starkare kommer du också att märka att ju oftare du gör den här övningen, desto lättare blir det för dig att upprätthålla den här visualiseringen och känslan av allt det vita utrymmet som skyddar din kropp.

När du har uppnått ditt tredje lager kommer du att märka att du lättare kan nå de lager som omger din kropp och som gör att du kan kommunicera med andra delar av ditt jag och din aura. Du kommer faktiskt att kunna ansluta dig till andra energier som finns i ditt själv och se deras kärleksfulla närvaro. Några av de andra skikten som är närvarande är ditt andliga team som inkluderar dina skyddsänglar, andliga guider och till och med några av de älskade som har gått över till andevärlden. När du når ditt mål att nå Spirituell Adipositet kommer du att kunna tala med dessa andra aspekter på samma plan av ditt Jag.

När du har uppnått din nivå av andligt tjänande kommer du att kunna arbeta mer effektivt med Anden genom att använda ditt eget team av andligt inställda änglar och till och med lära dig att kommunicera med dem telepatiskt. Dessa upplevelser kan vara svåra till en början, men med tiden kommer de att bli ännu bättre och bli mer intuitiva och saliga.