Ett större ego är det enda sättet att verkligen skapa en ny jord

Om du inte har levt under ett berg av dina egna egorelaterade illusioner under större delen av ditt liv, har du aldrig hört talas om indigobarn och begreppet biorytm. Jag har varit på tvekan om huruvida jag skulle tro på indigobarnens läror eller inte under hela den tid som jag har varit en kanal för Ljuset tills nyligen. Varför skulle jag tro på dessa barn när jag aldrig har sett eller upplevt dem i handling?

Som min egen healer och lärare i manifestation har jag tillbringat mer än 10 år med att studera mysterierna i mitten som befriar mänskligheten från de illusioner som vi alla har blivit sålda av våra vanliga religioner och institutioner. Dessa illusioner är mycket djupa och involverar hela det rädslobaserade paradigmet att vi är separerade från varandra, nationer, raser eller till och med skapar gränser, nationer och raser. Som ett resultat av detta inser mänskligheten inte ens att dessa illusioner är orsaken till kaoset i världen.

ii) Våra Indigoar är tillräckligt annorlunda för att de lätt ska kunna gå över till nästa dimension och lämna illusionen av dualitet bakom sig.

Samtidigt som det är helt fantastiskt att dessa unga själar existerar just nu, är det som också sker helt fantastiskt och underbart. Dessa är de nya barn som växer upp i hela världen just nu i den nya energin och som också växer upp i de inre mänskliga ljuscirklarna. Dessa är de ljusvarelser som är medvetet medvetna om detta “orsak och verkan” som medelvärldsfolket predikar så mycket om. Precis som Indigobarnen vid befruktningen har en medveten avsikt att medvetet skifta sina vibrationer och förändra världen, sätter mänsklighetens tredimensionella medvetande ut dem i den nya världen som en demonstration, för hela världen, av det övernaturliga och den sanna naturen av vad som är möjligt i den här världen.

Det som dessa nya barn är och gör går till synes stick i stäv med allt det som mänskligheten känner till som verklighet. De utmanar alla principer i religiösa doktriner och de begränsningar i begrepp som fastställts av det egobaserade sinnet där människans sanna natur inte hedras. Indigon och Indigobarnen kommer så småningom att överglänsa hela mänskligheten, och jorden kommer att glädjas när indigon har skapat fred och harmoni genom att utveckla ett nytt sätt att tänka som basen för all erfarenhet.

iii) De kommer att lära oss ett viktigt begrepp som kommer att utgöra grunden för en ny jord, nämligen begreppet självmästarskap.

En stor del av mänskligheten sover fortfarande för sanningen om vem de egentligen är. Indigo är annorlunda eftersom de kommer in med en ny typ av energi, en ny vibration av medvetande. De bär med sig det gudomliga ljuset, som alltid är närvarande inom dem och alltid tillgängligt för dem. Ljusets barn! Är du redo att bli ombedd att bli en Ljusarbetare och sedan undra varför du aldrig såg dessa saker i Bibeln?

iv) Indigo är annorlunda eftersom de inte bara vill förändra världen, utan också förändra människor. De är här för att hjälpa till att förändra vårt sätt att göra saker och ting här så att mänskligheten kan utvecklas till medvetna varelser igen.

v) Slutligen är Indigoerna annorlunda eftersom de inte bara vill plantera fröet till medveten medvetenhet, utan de är villiga och kapabla att ta nästa steg för att föra in denna medvetna medvetenhet i våra dagliga liv och i vår världsregering. Tyvärr finns denna idé inte i Bibeln. Tyvärr läser många människor bara Bibeln till Revised’s, men inte Apostlagärningarna, Andra konungaboken eller Rememths.

Om du läser Bibeln, läs dig igenom evangelierna först. Du kommer då att se hur budskapen flödar från Indigos till kyrkan och sedan tillbaka till världen. Då kommer ni att se den nya jorden.