All posts by Lydia Beck

En praktisk andlighet

Världen behöver en praktisk andlighet, en andlighet som är relevant för de individuella utmaningar som var och en står inför dagligen och för de globala utmaningar som påverkar oss alla.Interbeing, som bygger på principerna för andlighet med en “webbplats som snart kommer”, verkar utanför våra individuella mänskliga egon.

Det verkar som om den mänskliga aktiviteten i första hand är inriktad på det som finns utanför oss själva, bortom vad vi människor i generation Y (eller äldre) någonsin kunde föreställa oss var möjligt. Och vår kultur har som utgångspunkt att vi aldrig riktigt kan kontrollera våra egna eller andras liv. Världen har blivit en global by, och teknikens verktyg (inklusive oron för de bakomliggande miljöbetingelserna) har gjort det lättare att förmedla information om rädsla och oro (via medierna och tekniken) till allt fler människor, samtidigt som vi försöker glömma bort vår misstro och negativitet mot varandra i verkliga mänskliga relationer.

Allmänheten är mer mottaglig för miljöfrågor än någonsin tidigare. Och även om det aldrig har funnits någon brist på energi, är människans önskan om kontroll och teknikens effekter på det mänskliga sinnet nya. I samband med bristen har det utvecklats en mytologi om att saker och ting måste göras på ett visst sätt. Och så har religionerna utvecklat ett gammalt mönster av verksamhet som lovar ett sätt för oss att hantera våra rädslor. Allmänheten är mer mottaglig för den allmänna idén om att något storslaget ska komma, mer än någonsin tidigare. Och eftersom det finns mer ångest nu är allmänheten mer intresserad av andlig information som tar upp känslorna av hjälplöshet, hopplöshet eller simplyoggle inför framtiden.

Även om det inte råder något tvivel om att händelserna i vår tid rör sig långsamt och stadigt framåt, rör sig det sätt på vilket dessa händelser rapporteras inte alls särskilt snabbt. Majoriteten av det som rapporteras offentligt handlar om framtiden – världens undergång, universums undergång, en enda regeringslinje eller en successionslinje på toppen av framgång inom allt från politik till vetenskap. Framtiden existerar inte. Nuet är evigt. Det förflutna är bara relevant om något liknande existerar. den eviga verkligheten innehåller ingen tidsgräns för sig själv. När du väl förstår att din verklighet är en helt distinkt verklighet kan du börja fatta beslut utan att oroa dig för begränsningen i nuet.

Därför är det viktigt med en praktisk andlighet. Den gör det möjligt för dig att vara proaktiv, att ge dig en framåtblick på möjligheterna till det som ligger bortom framtiden. Den gör det också möjligt för er att vara mer beroende av varandra och mindre reaktiva när en händelse äger rum, eftersom ni börjar se på den i de eviga världarna snarare än i den tidsmässiga världen där en händelse naturligt leder till nästa. Vad du säger till dig själv och till de händelser du ser varje dag är att dina beslut inte nödvändigtvis kommer att vara katastrofala, utan utformade för att hålla dig låst i universums eviga flöde. Den konventionella visdomen är E=MC2, eller E är som ljusets hastighet i meter, M är universums massa i jordmassa och C är universums expansionstakt. Om C expanderar i samma takt som universum självt, kommer vi att närma oss slutet förr snarare än senare. Detta innebär att du kommer att kunna hantera dina bekymmer lättare.

Inte bara det, utan ni kommer att höja den kollektiva vibrationen hos jorden och alla andra varelser som ni kommer i kontakt med, eftersom era handlingar påverkar dualiteten hos allt som är. För närvarande är mänskligheten ansvarig inte bara för sig själv utan också för dualiteten hos alla varelser på jorden. Detta innebär att vad du än gör för dig själv kommer att påverka alla, och i gengäld kommer alla att kunna göra för dig. När du hjälper dig själv kan du hjälpa andra medvetna identiteter i universum. När du förändrar din omgivning förändrar du återigen världens kollektiva medvetande och de varelser som lever där.

Jag inser att jag inte har förklarat detta fullt ut, och att jag inte heller har förklarat många andra svåruttalade aspekter av lagen om tre, men detta är en bra början. Den grundläggande idén är att vi alla skapades ur och är Guds gudomliga väsen. Detta är verklighetens sanna natur och vår skapare. De andra, eller mindre gudar, är alla Guds avkomma och vi skapades alla från Gud. Guds kollektiva medvetande är allt som finns och allt som finns runt omkring dig är någon Refererad referens.

Gud existerar så att säga i den mest perrys möjliga form. På samma sätt som Gud är allt som är, är de andra gudarna mer avslappnat och komplicerat, både i grad och aspekt och syfte och kreativt geni och avsikt.

Även här är nyckeln till den största nyttan att inse att vi alla är en del av den Högste. Gud är allt som är, och vi är uttryck för Gud.

Ditt sökandes rötter

Mitt hjärta slår ett slag.

Det är nästan ett ögonblick.

Luften där jag stod pulserade av kraft när solen bröt fram genom den östra horisonten.

En man gick förbi mig med en person som var klädd i affärskläder, med en portfölj som hölls högt med stolthet, med skylten “design av ett säkert och hälsosamt hem för en oförberedd man”.

Hemlösa män, som var klädda på ett riptronikaliskt sätt, vissa var ganska unga, tio år gamla, kom och gick med lätthet.

De ritades av therederset.

Jag känner till vägen till ett härbärge för hemlösa i skymundan, men när jag stod där kunde jag inte låta bli att fundera över kontrasten i deras strömmar.

Jag var en fula hemlös med en vägg full av personliga tillhörigheter, men det mesta jag någonsin kunde önska mig var femton dollar.

Jag hade mat, kläder och en säng, men inga pengar eller legitimation.

Ett skydd skulle vara bra, men ett ID skulle vara bättre.

Jag hade varken tid eller lust att skaffa ett jobb, så jag var tacksam för mina räkningar från mitt eget hem som jag knappt hade råd med.

När jag såg en man lämna byggnaden och en annan komma in kort därefter och betala sinPlanetary privat, hörde jag orden “Jag har en hel hög med ID-handlingar som du skulle kunna använda för den planen”.

Jag ställde mig framför mannen som jag såg närma sig och hälsade på honom i Jesu Kristi namn, tackade honom för hans tjänst den dagen och presenterade honom för kvinnan som jag tänkte be om hjälp.

Hon var ett klart avgörande ögonblick i mitt liv.

För första gången i mitt liv förstod jag verkligen orden “det finns inget hopp”.

För första gången kände jag den sanna innebörden av dessa ord och därför är det så viktigt för mig att vi alla förstår dem på en djupare nivå innan vi ger oss ut på “mitt livs kilometer”.

” Observera att Ibidemand betonade att “inget hopp är värt att oroa sig för”. ‘

Den bästa och mest tillförlitliga källan till hopp är Guds ord i hans heliga ord.

Anledningen till att jag betonade användningen av uttrycket “Jag har en hel hög med ID som du kan använda för den planen” är att om Gud sa att “inget hopp är värt att oroa sig över” så talade han ordet och definierade hopp till sitt syfte och kom fram till “Jag har många fler saker som jag kan ge dig om du går samman och ber”.

Jag berättade för henne att när jag hörde dessa ord efter min bön visste jag att han visade mig att det inte finns några idoroller i hans ord, utan motsatsen till dem (hopp), vilket är “älska alla kön utan lika stor respekt för förmågor”.

Det han säger till oss är alltså i huvudsak följande:

Om ni går samman och ber ärligt behöver ni inte oroa er för era förmågor eftersom han kommer att förse oss med massor av andra resurser som uppfyller våra behov, men ni kommer att dela med er av ert hopp.

De resurser som han kommer att förse oss med är bland annat: “ett dagligt bröd för sändningen, en arbetsduglig slav, en inkomst som håller dig över den svettiga vägen, och lite pengar för alkohol”.

Jämför alla dessa resurser med vad världen har att erbjuda, och du kommer att förstå varför världens resurser är mycket sämre än Guds.

“Gud svarar bara på böner från genuina, troende personer som är beredda att investera sin egen tid och ansträngning för att göra en långsiktig investering i en hållbar lösning”.

Vi kanske inte kan förändra världen över en natt.

Men om vi ber uppriktigt, med ovanstående antaganden, och blundar för det omöjliga, kommer vi att bygga Guds rike och rädda våra familjer och vår värld på ett ögonblick.

porträtterad i filmen: “I’ve Had it Too Good to Be Too Wrong” (Jag har haft det för bra för att ha fel).

predikad av Jon Bon J Eternity

Skrivet av den skrämmande Steve covenant och Perditionistthus..

Den bästa lösningen på problemen i vårt samhälle är att först och främst be uppriktigt till Gud och tro i våra hjärtan att han kan och vill hjälpa oss.

Ett större ego är det enda sättet att verkligen skapa en ny jord

Om du inte har levt under ett berg av dina egna egorelaterade illusioner under större delen av ditt liv, har du aldrig hört talas om indigobarn och begreppet biorytm. Jag har varit på tvekan om huruvida jag skulle tro på indigobarnens läror eller inte under hela den tid som jag har varit en kanal för Ljuset tills nyligen. Varför skulle jag tro på dessa barn när jag aldrig har sett eller upplevt dem i handling?

Som min egen healer och lärare i manifestation har jag tillbringat mer än 10 år med att studera mysterierna i mitten som befriar mänskligheten från de illusioner som vi alla har blivit sålda av våra vanliga religioner och institutioner. Dessa illusioner är mycket djupa och involverar hela det rädslobaserade paradigmet att vi är separerade från varandra, nationer, raser eller till och med skapar gränser, nationer och raser. Som ett resultat av detta inser mänskligheten inte ens att dessa illusioner är orsaken till kaoset i världen.

ii) Våra Indigoar är tillräckligt annorlunda för att de lätt ska kunna gå över till nästa dimension och lämna illusionen av dualitet bakom sig.

Samtidigt som det är helt fantastiskt att dessa unga själar existerar just nu, är det som också sker helt fantastiskt och underbart. Dessa är de nya barn som växer upp i hela världen just nu i den nya energin och som också växer upp i de inre mänskliga ljuscirklarna. Dessa är de ljusvarelser som är medvetet medvetna om detta “orsak och verkan” som medelvärldsfolket predikar så mycket om. Precis som Indigobarnen vid befruktningen har en medveten avsikt att medvetet skifta sina vibrationer och förändra världen, sätter mänsklighetens tredimensionella medvetande ut dem i den nya världen som en demonstration, för hela världen, av det övernaturliga och den sanna naturen av vad som är möjligt i den här världen.

Det som dessa nya barn är och gör går till synes stick i stäv med allt det som mänskligheten känner till som verklighet. De utmanar alla principer i religiösa doktriner och de begränsningar i begrepp som fastställts av det egobaserade sinnet där människans sanna natur inte hedras. Indigon och Indigobarnen kommer så småningom att överglänsa hela mänskligheten, och jorden kommer att glädjas när indigon har skapat fred och harmoni genom att utveckla ett nytt sätt att tänka som basen för all erfarenhet.

iii) De kommer att lära oss ett viktigt begrepp som kommer att utgöra grunden för en ny jord, nämligen begreppet självmästarskap.

En stor del av mänskligheten sover fortfarande för sanningen om vem de egentligen är. Indigo är annorlunda eftersom de kommer in med en ny typ av energi, en ny vibration av medvetande. De bär med sig det gudomliga ljuset, som alltid är närvarande inom dem och alltid tillgängligt för dem. Ljusets barn! Är du redo att bli ombedd att bli en Ljusarbetare och sedan undra varför du aldrig såg dessa saker i Bibeln?

iv) Indigo är annorlunda eftersom de inte bara vill förändra världen, utan också förändra människor. De är här för att hjälpa till att förändra vårt sätt att göra saker och ting här så att mänskligheten kan utvecklas till medvetna varelser igen.

v) Slutligen är Indigoerna annorlunda eftersom de inte bara vill plantera fröet till medveten medvetenhet, utan de är villiga och kapabla att ta nästa steg för att föra in denna medvetna medvetenhet i våra dagliga liv och i vår världsregering. Tyvärr finns denna idé inte i Bibeln. Tyvärr läser många människor bara Bibeln till Revised’s, men inte Apostlagärningarna, Andra konungaboken eller Rememths.

Om du läser Bibeln, läs dig igenom evangelierna först. Du kommer då att se hur budskapen flödar från Indigos till kyrkan och sedan tillbaka till världen. Då kommer ni att se den nya jorden.

Vad tittar du på

I del 1 av den här artikelserien diskuterade vi de sju huvudsakliga ita-s i Psalm 120 och dess djupa och bestående betydelse som är tillämplig för varje troende. I den här artikeln kommer vi att betrakta de två verser som utgör de sextiotvå (2×4) stroferna i denna psalm.

“Jag såg, och allt var förvirrat; kan dina ögon se allt det som ligger framför dig? säger Herren.” (NIV)

Denna korta vers kan läsas på flera olika sätt. Kanske talar den om solens molniga tillstånd när den går upp eller om mörkret vid horisonten på kvällen. Den kan till och med ses som en varning mot avsiktlig sightseeing.

Den mest övertygande tolkningen är dock att den talar om den trasiga naturen hos den individ som är utsatt för sekularismens falska evangelium. Det falska evangeliet förkunnar ett slags “frihet” som i verkligheten begränsar friheten för den sant troende.

David Tyndall tog i sin kommentar till denna psalm betydelsen “förvirrad” som “i förvirring”, utan någon särskild frihetskänsla i åtanke. Denna tolkning verkar helt adekvat för mig.

Faktum är att i de flesta kristnas liv är vi mindre bekväma i världens mörker än i ordets ljus. Vi finner föga tröst i mörkret och väljer därför att leva i ljuset – eller i ordets plasma. Vi förkastar alltså den mörka stämningen som något som liknar en känslomässig plåga.

Som en illustration kan man tänka på den intensiva negativa stämning som man kan drabbas av på sabbaten. Även om vi får veta att Gud arbetade i sex dagar och vilade den sjunde, betraktar de flesta kristna detta som en oförtjänt vila! Denna stämning av skällsord är ett säkert tecken på det falska evangeliet. Även om psalmen talar om en dags arbete som försörjer en person (det skulle vara jag! Jag är i mitten!), talar denna psalm om en arbetsdag som inte nödvändigtvis kultiverar en kristens andliga tillväxt, i ordets rätta bemärkelse.

Många kristna som lever i ljuset klarar sig inte mycket bättre i livets mörkare stämningar. Faran för kristna är att de genom att hålla fast vid en världsåskådning som förnekar deras tillit till Gud, rusar huvudstupa in i fel folkmassa, som poänggivaren Mark Foreman vältaligt uttrycker det.

När dessa mörkare stämningar i livet slår till kopplar de därför inte omedelbart ordets andliga sanning till sina egna erfarenheter i den fysiska världen. För många som befinner sig nära botten av den andliga depressionen, som så att säga är gömda, finns det en brytpunkt. Denna punkt är beslutspunkten. Det är ögonblicket då man väljer livet framför livet i mörker och dysterhet. När beslutet är fattat kan verklig förvandling ske, men det sker endast som en följd av en inre klarhet som uppstår genom bön och den heliga andens kärleksfulla omvårdnad.

Psalmförfattaren börjar helt oskyldigt med att konstatera att “jorden är Herrens” (Psalm 1:1-2). Detta är sant, men strax därefter förklaras varför Herren skapade världen överhuvudtaget. Han ville visa sina barn storheten i deras arv i Guds rena, sanna ljus.

Det är därför jag älskar psalmen. Dess budskap är enkelt och psalmistens språk är klart och tydligt. Han bekräftar något som måste ses i hela den bibliska uppenbarelsen eftersom universum skapades och fortfarande skapas. . från något som började i den tysta majestätiska närvaron av en Gudom som är så stor att han inte behöver frukta något annat än den kombinerade lycka som det innebär att vara en del av den stora mästarplanen.

I en senare predikan, där jag hade för avsikt att gå djupare in på detta ämne, börjar synkroniciteten fungera på ett övertygande sätt, och jag finner mig själv i att betrakta denna betydelsefulla detalj från Psalm 1 om och om igen:”….De som väntar på Herren skall förnya sin styrka, de skall stiga upp med vingar som örnar, de skall springa utan att bli trötta, och de skall vandra utan att bli svaga.” -Jesaja 40:31 KJV

Den kraft som författaren använder sig av när han förkunnar denna psalm för dem som läser den kommer att vara den viktigaste faktorn för att koppla budskapet i Psalm 1 till Guds löften i Guds andra inspirerade, skrivna ord – Bibeln. Denna kraft bevisas av det faktum att studie efter studie i det inspirerade ordet kommer att få en att dra från källan av memorerade skrifter och uppleva den styrka som kommer från att meditera i Davids fantastiska levande ord.

Vad är en aura?

Allt och alla har sin egen aura. Din aura representerar ditt andliga jag och allt som rör din själ, ditt energifält. Din aura är inte bara något prickigt och blekt på din hud, även om det är en utmärkt gissning om vilka färger din aura har. Vi har en stark koppling till våra auror och det kan påtagligt påverka livet för andra runt omkring dig såväl som för dig själv.

Bli dock inte förvirrad, många års meditation hjälper dig att utveckla din aura och förstå hur du ska arbeta med den. Din aura är en representation av dina övertygelser och ditt andliga jag. För att ha störst påverkan på ditt eget liv och livet för andra runt omkring dig måste du följa världen runt omkring dig.

Du har en fysisk kropp som rymmer din aura. Om du försummar din fysiska kropp kommer du att ha svårt att kommunicera med din aura. Din aura har många lager och om du försummar ett område av din aura kommer andra lager att äventyras.

Så hur kan du få din aura närmare ditt fysiska jag? Andning är en mycket direkt metod för att öppna din aura. Den speciella andningsteknik som jag kommer att tala om är mycket enkel . . . Genom att sakta ner din andning till hälften skapas ett vakuum i mitten där din aura kommer att sitta.

När du sätter dig ner för att meditera är det bäst att sitta i en bekväm ställning i stället för att ligga ner. Meditationspositionen ska vara bekväm för dig och göra det möjligt för dig att hålla ryggraden rak, ha en bra hållning och nacken fri från spänningar. För att påbörja meditationen tar du ett djupt andetag och släpper genom näsan all stress ur kroppen, axlarna och huvudet. Låt allt gå djupt in i näsborrarna så att all luft som lämnar din kropp kan fyllas med livskraftsenergi.

Gör detta genom att andas in sju gånger, håll andan sju gånger och andas ut igen genom näsan sju gånger, och fortsätt att släppa ut alla stresspartiklar ur kroppen och in i auran. Låt nu din kropp slappna av, så att auran får en signal om sin omgivning. fortsätt att visualisera detta vakuumliknande lager av klart vitt ljus runt din kropp. se det sträcka sig ut utanför din kropp, vilket representerar rymden.

Du kommer att märka att denna enkla övning med lite övning kommer att göra det möjligt för dig att snabbare ta dig förbi ditt fysiska jags barriärer och förflytta dig bortom de lager av din aura som skyddar din kropp och döljer ditt sanna jag. När du gör separationen från din aura starkare kommer du också att märka att ju oftare du gör den här övningen, desto lättare blir det för dig att upprätthålla den här visualiseringen och känslan av allt det vita utrymmet som skyddar din kropp.

När du har uppnått ditt tredje lager kommer du att märka att du lättare kan nå de lager som omger din kropp och som gör att du kan kommunicera med andra delar av ditt jag och din aura. Du kommer faktiskt att kunna ansluta dig till andra energier som finns i ditt själv och se deras kärleksfulla närvaro. Några av de andra skikten som är närvarande är ditt andliga team som inkluderar dina skyddsänglar, andliga guider och till och med några av de älskade som har gått över till andevärlden. När du når ditt mål att nå Spirituell Adipositet kommer du att kunna tala med dessa andra aspekter på samma plan av ditt Jag.

När du har uppnått din nivå av andligt tjänande kommer du att kunna arbeta mer effektivt med Anden genom att använda ditt eget team av andligt inställda änglar och till och med lära dig att kommunicera med dem telepatiskt. Dessa upplevelser kan vara svåra till en början, men med tiden kommer de att bli ännu bättre och bli mer intuitiva och saliga.