En praktisk andlighet

Världen behöver en praktisk andlighet, en andlighet som är relevant för de individuella utmaningar som var och en står inför dagligen och för de globala utmaningar som påverkar oss alla.Interbeing, som bygger på principerna för andlighet med en “webbplats som snart kommer”, verkar utanför våra individuella mänskliga egon.

Det verkar som om den mänskliga aktiviteten i första hand är inriktad på det som finns utanför oss själva, bortom vad vi människor i generation Y (eller äldre) någonsin kunde föreställa oss var möjligt. Och vår kultur har som utgångspunkt att vi aldrig riktigt kan kontrollera våra egna eller andras liv. Världen har blivit en global by, och teknikens verktyg (inklusive oron för de bakomliggande miljöbetingelserna) har gjort det lättare att förmedla information om rädsla och oro (via medierna och tekniken) till allt fler människor, samtidigt som vi försöker glömma bort vår misstro och negativitet mot varandra i verkliga mänskliga relationer.

Allmänheten är mer mottaglig för miljöfrågor än någonsin tidigare. Och även om det aldrig har funnits någon brist på energi, är människans önskan om kontroll och teknikens effekter på det mänskliga sinnet nya. I samband med bristen har det utvecklats en mytologi om att saker och ting måste göras på ett visst sätt. Och så har religionerna utvecklat ett gammalt mönster av verksamhet som lovar ett sätt för oss att hantera våra rädslor. Allmänheten är mer mottaglig för den allmänna idén om att något storslaget ska komma, mer än någonsin tidigare. Och eftersom det finns mer ångest nu är allmänheten mer intresserad av andlig information som tar upp känslorna av hjälplöshet, hopplöshet eller simplyoggle inför framtiden.

Även om det inte råder något tvivel om att händelserna i vår tid rör sig långsamt och stadigt framåt, rör sig det sätt på vilket dessa händelser rapporteras inte alls särskilt snabbt. Majoriteten av det som rapporteras offentligt handlar om framtiden – världens undergång, universums undergång, en enda regeringslinje eller en successionslinje på toppen av framgång inom allt från politik till vetenskap. Framtiden existerar inte. Nuet är evigt. Det förflutna är bara relevant om något liknande existerar. den eviga verkligheten innehåller ingen tidsgräns för sig själv. När du väl förstår att din verklighet är en helt distinkt verklighet kan du börja fatta beslut utan att oroa dig för begränsningen i nuet.

Därför är det viktigt med en praktisk andlighet. Den gör det möjligt för dig att vara proaktiv, att ge dig en framåtblick på möjligheterna till det som ligger bortom framtiden. Den gör det också möjligt för er att vara mer beroende av varandra och mindre reaktiva när en händelse äger rum, eftersom ni börjar se på den i de eviga världarna snarare än i den tidsmässiga världen där en händelse naturligt leder till nästa. Vad du säger till dig själv och till de händelser du ser varje dag är att dina beslut inte nödvändigtvis kommer att vara katastrofala, utan utformade för att hålla dig låst i universums eviga flöde. Den konventionella visdomen är E=MC2, eller E är som ljusets hastighet i meter, M är universums massa i jordmassa och C är universums expansionstakt. Om C expanderar i samma takt som universum självt, kommer vi att närma oss slutet förr snarare än senare. Detta innebär att du kommer att kunna hantera dina bekymmer lättare.

Inte bara det, utan ni kommer att höja den kollektiva vibrationen hos jorden och alla andra varelser som ni kommer i kontakt med, eftersom era handlingar påverkar dualiteten hos allt som är. För närvarande är mänskligheten ansvarig inte bara för sig själv utan också för dualiteten hos alla varelser på jorden. Detta innebär att vad du än gör för dig själv kommer att påverka alla, och i gengäld kommer alla att kunna göra för dig. När du hjälper dig själv kan du hjälpa andra medvetna identiteter i universum. När du förändrar din omgivning förändrar du återigen världens kollektiva medvetande och de varelser som lever där.

Jag inser att jag inte har förklarat detta fullt ut, och att jag inte heller har förklarat många andra svåruttalade aspekter av lagen om tre, men detta är en bra början. Den grundläggande idén är att vi alla skapades ur och är Guds gudomliga väsen. Detta är verklighetens sanna natur och vår skapare. De andra, eller mindre gudar, är alla Guds avkomma och vi skapades alla från Gud. Guds kollektiva medvetande är allt som finns och allt som finns runt omkring dig är någon Refererad referens.

Gud existerar så att säga i den mest perrys möjliga form. På samma sätt som Gud är allt som är, är de andra gudarna mer avslappnat och komplicerat, både i grad och aspekt och syfte och kreativt geni och avsikt.

Även här är nyckeln till den största nyttan att inse att vi alla är en del av den Högste. Gud är allt som är, och vi är uttryck för Gud.